K - k

kava hae
kava (wild ~) p̈ap̈alihono
kidneys vajivajia
kill nak r̄aha m̈ar̄e
kingfisher siho
kitchen ima r̄ur̄unu
Kleinhovia hospita vi-m̈ar̄ala
knee pau
knife sip̈a
knife (traditional ~ for pudding) m̈ar̄aha
kumala kumal
Kyphosus cinerascens vavaua