L - l

lake ai
Lalage leucopyga vasohi
land jara
language soro
laplap ureeje
large v̈alalap̈a
laslas p̈ep̈ei
last muru
Laticauda semifasciata mar̄a r̄as
laugh m̈ana
laugh at m̈an p̈ala
leaf ra-
· rau
leap kue
learn ele
left hand m̈arau
leg sari
leg's calf maji
lest kan
Lethrinus sp. vava hahara
liana asi
liar korokoro
lid jolong
light (adj.) salesale
light (tr.) polo
· hasan
lightning vaha
like sohe
lip huri-vivi
lip (upper ~) ngoringori
listen taprongo
little variri
little (a ~) m̈akomo
littoral jar̄auta
liver mape
look klav̈as
lory jivi
lot (a) vutiana
louse hur̄u
lungs mavusa salesale
Lutjanus fulvus pavu
Lutjanus gibbus pavu ra-tavoa