N - n

nail puru p̈isu~
nakamal ham̈ali
nakavika haviha
nalake lahe
namambe vi-je
nambangura vi-p̈ahura
name r̄ove
· hija
nandao vi-ja
nangae nganga
nangalat kalar̄o
nangaria jihi
naos resi
nape of the neck hali
Napoleon-fish vivi
narrate stor̄e
Naso lituratus naho m̈asanga
natangora rauar̄o
natapoa vosa
natora vi-r̄oro
navara popo
navel pur̄o
nawemba uep̈e
near r̄avui
neck ua
Neolalage banksiana vasar̄kele
· vasohi
nephew m̈ar̄a~
· r̄ahur̄a~
· lala
· elua~
nerve mani
nest r̄eo
nettle kalar̄o
never nr̄e ran
next r̄av̈alu
nice ju
niece ve-m̈ar̄a~
· lala
· velua~
· ve-r̄ahur̄a~
nine haisua
no je
· je-r̄e
no longer le
noisy v̈aoro
north Auta
nose ngalsu
not exist je-r̄e
not yet m̈isi
Notopteris macdonaldi hariv paurouro
now ale
· kesikesi
· kesi
Numenius phaeopus p̈ilahe r̄asi
numerous vutiana